Gönüllü Terapist Ağı Başvurusu

Sevgili Meslektaşlar,


Tüm dünyada tedirgin edici boyutlara ulaşan Covid-19 salgınının etkilerini ülkemizde de oldukça yoğun yaşamaktayız.

İçinden geçmekte olduğumuz küresel salgın sürecinde özellikle yoğun ve özverili bir şekilde çalışan sağlık emekçilerimiz, hem fiziksel hem de ruhsal olarak risk altındadır. Salgından psikolojik ve fiziksel olarak birincil derecede etkilenen sağlık çalışanları için psikososyal destek ve ruh sağlığı hizmetlerinin ivedilikle devreye sokulması gerekmektedir. Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği olarak, kolektif bilinç ve dayanışma içerisinde hareket ederek derneğimizin Travma ve Saha Çalışmaları Komisyonu olarak sağlık çalışanlarına online psikoterapi hizmeti vermek üzere çalışmalarımıza başladık.  Sizleri de sağlık emekçilerimize gönüllü psikoterapi hizmeti vermeye ve dayanışmaya davet ediyoruz.

Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği


**Başvuru için 3 yıl terapi deneyimi şartı bulunmaktadır.


Başvuru Formu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKLn6XnBuyAeG8KIEBBneexSXFEHBJqLgWNl2K2ILhaeDWTg/viewform