Duyurular

KAMUOYUNA

23 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşında bir çocuğa yapılan cinsel saldırıyı şiddetle kınıyoruz, kabul edilemez buluyoruz! 

Cinsel saldırıya uğrayan çocuk ağır yaralanmış ve yoğun bakımda tedavi görmektedir. Bu olayın dehşeti başta çocuğu ve ailesini ve yakınlarını, sonra da toplumun her kesiminden insanları derinden etkileyecek, çeşitli boyutlarda travmatik izler bırakabilecektir. Çocuğun fiziksel ve psikolojik sağlığı konularının takipçisi olacağımızı, ailenin psikososyal açıdan yanında olacağımızı bildirirken, çocuklara yönelik istismar, ihmal ve şiddet olaylarının önlenmesine dair devletin ve sivil toplum kuruluşlarının tüm imkanlarıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar yapması gerektiğini yeniden hatırlatmak isteriz.

Bu olayların olmaması için toplumsal-psikososyal bilinçlendirme ve koruyucu ruh sağlığı çalışmalarına ağırlık vermek; çocuk koruma alanında yapılan çalışmalara gerekli önemi vermek, çocukların her türlü kötü muameleden korunması için yapıcı öneriler sunmak ve çocuk koruma sisteminin iyileştirilmesi öncelikli taleplerimiz arasındadır. 
Bu bağlamda şiddete şiddet ile cevap vermek yerine 'çocuk odaklı' çalışmalara ağırlık verilmesi ve yapılması gerekenler arasında sorumluluk aldığımızı belirtmek isteriz. Bu kapsamda faillerin ivedilikle yargılanması ve mağdur haklarının korunmasının devletin ödevleri ve görevleri arasındadır. 
Dünyada bu ve benzer şiddet olaylarının daha az yaşandığı bölgelerdeki modelleri incelemek, ülkemize uygun halde revize etmek, bu alanda araştırma ve çalışmalar başlatmak, sağlıklı nesiller yetiştirmek gibi amaçları olan bir Çocuk Hakları Bakanlığı’nın kurulmasına; psikososyal alanda çalışan tüm dernekler olarak bizlerin destek vereceğine eminiz. 

Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği Yönetim Kurulu.