İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

Covid-19 sürecine dair tamamlamış olduğumuz ihtiyaç analizi sonuçlarına göre katılımcıların %50’si bu durumdan psikolojik olarak etkilenmediğini belirtirken %18’i kaygı duyduğunu % 8’i depresif ve sosyalleşme ihtiyacında olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte katılımcıların % 37’si fiziksel olarak etkilenmediğini belirtirken %32’si hareket ihtiyacı duyduğunu söylemiştir.  Salgına dair çıkarımlarının sosyalleşme olduğunu belirten %12 katılımcı bulunmaktayken,  hayatın değerli olduğunu anlayanların ise %10 olduğu görülmüştür. Koronavirüs sürecinde salgından en çok hatırlanan deneyimler ve öğrenilen deneyimler olarak katılımcılarımız; insanlığın ne kadar yetersiz ve çaresiz kaldığını, güvende hissetmenin kıymetini, insanın kendisine sevdiklerine ve yaşama verdiği değerin farkında olmaları gerektiklerini belirtmişlerdir. Bunun yanında, salgın ile nasıl baş ettikleri sorulduğunda katılımcıların %28’i önlem aldıklarını, %15’nin kişisel hijyenlerine dikkat ettiklerini, %19’unun sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyduklarını, %12’sinin de öz bakımlarına dikkat ettiklerini dile getirmişlerdir. Pandemi sürecinin bittiğini öğrenip bundan sonrasında ilk ne yapmak istediklerini sorulduğunda katılımcıların %38’i dışarıda aktivite yapmak istediklerini, %22’si sosyal aktiviteleri gerçekleştirmek istediklerini belirtmişlerdir.  Ayrıca araştırma sonuçları göstermiştir ki katılımcılarımızın % 39’u yaşamlarında farklılaştırmak istedikleri bir alan olmadığını, %30’u ise yaşam tarzını daha az çalışıp daha çok kendilerine vakit ayırabilecekleri şekilde değiştirmek istediğini ifade etmiştir. Katılımcıların %14’ü ise yaşam alanlarını değiştirmek istediğini belirtmiştir. Bunun yanı sıra katılımcıların %69’u sosyal alanlar (kafe, restoran, sinema vs.)  gitmeyi tercih etmeyeceğini belirtmiştir.  Derneğimizden beklentileri sorulduğunda %26 oranında katılımcı salgın döneminde psikososyal desteğin önemli olduğunu vurgularken, katılımcıların %13’ü sosyal medya üzerinden desteklenmeyi beklediğini ifade etmiştir. Katılımcılarımızın % 18’i bireysel psikolojik destek ihtiyacını belirtmiştir.

 

İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU (tam rapor) : https://drive.google.com/file/d/1L5ZcAmwLnvIuVf5KwOpmfVwShJG11qDe/view?usp=sharing