Davet Yazısı

Sevgili Meslektaşlar ve Öğrenciler,

Sizleri yeni yılda yeni kurulmuş bir meslek derneği ile, “psikoterapi ve psikososyal çalışmalar” geniş çatısı altında yakınlaşmaya, dayanışmaya ve birleşmeye davet ediyoruz.

Aralık 2018’de İstanbul’da kurduğumuz Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği (PEP), farklı alanlarda çalışan ruh sağlığı uzmanlarının, ülkemizdeki psikolojik sağlık alanının ortak ancak az dokunulmuş ihtiyaçları üzerinde düşünmeye başlamasıyla yola koyuldu. Fikirlerin zenginleşmesi, ihtiyaçların belirlenmesi, amaçların netleşmesi, sınırların ve sınırlılıkların çerçeveyi oluşturması gibi süreçlerden geçildikten sonra derneğin resmi kuruluşu yapıldı.

Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği (PEP); birbirinden ayrı alanlarda çalışan psikolojik sağlık meslek gruplarını bir çatı altında buluşturabilmek üzere kuruldu. Psikolojik sağlık çalışmalarının (psikoterapinin, psikiyatrik tedavinin, sosyal hizmetlerin, okul psikolojik danışmanlığının..), insanı parçası olduğu ilişkiler ağı içinde değerlendiren bir bakış açısına ihtiyacı vardır. Buradan hareketle derneğimiz psikolojik sağlık alanında yetişkin, çocuk, ergen, aile ve çiftlerle karşılaşan psikolog, psikiyatrist, okul psikolojik danışmanı, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimi uzmanı, psikiyatri hemşiresi, nörolog, özel eğitim uzmanı gibi farklı meslek gruplarını, işbirliği ve dayanışma içinde birbirine yakınlaştırmayı ve yetişmekte olan meslektaş adaylarımız için böyle bir gelenek oluşturmayı hedefliyor.

Derneğimizin önde gelen amaçlarından biri ülkemizde psikolojik sağlık alanında yapılan psikoterapi, psikolojik danışmanlık, sosyal hizmetler ve benzeri çalışmaların niteliğini, disiplinlerin işbirliğinde ve birlikteliğinde güçlendirmektir. Bunun en önemli sonucu meslektaşların mesleki olarak güçlenmesiyle birlikte, koruyucu ruh sağlığını da bu toplama katarsak, toplum ruh sağlığını güçlendirmek olacaktır.

Hepimizin bildiği gibi son yıllarda ruh sağlığı alanına rağbet çok fazladır ve üniversite kontenjanlarının olması gerekenden fazla doluluğu ile birlikte eğitim ve süpervizyon kalitesinin tehlike çanları çalması söz konusudur. Meslektaş adaylarımız mezuniyetten sonra bir çeşit zihin bulanıklığı yaşamakta ve yeterliliklerini sorgulamalarına dair süreç burada başlamaktadır. Bunun için bu alanlarda hizmet veren meslektaşlarımıza kuramsal ve disiplinler arası ayrım yapmadan eğitim, atölye, süpervizyon ve sempozyum gibi bilgi ve deneyim aktarma araçlarıyla destek vermeyi, yalnızlık ve yetersizlik hislerini azaltmayı istiyoruz. Bu çalışmaları alışılageldiği gibi büyük şehirler kadar ülkemizin birçok farklı bölgesinde yapmayı planlıyoruz. Bu bakımdan derneğimiz İstanbul merkezli bir Anadolu derneği olarak düşünülebilir.

Yine hepimizin bildiği gibi ülkemizde ruh sağlığı alanında çözülmeyi bekleyen çok sayıda önemli ve kronikleşmiş problem mevcuttur; en önemli sorunlar olarak herhangi bir yasal düzenlemenin olmaması, ‘psikoterapist’ tarifi üzerinden süregiden mesleki bölünmeler ve bütün bunlar olurken bir yandan alan dışı çalışan kişilerin alanı işgal etmesi sayılabilir. Bu sorunların alanda çeşitli sonuçlarla karşımıza çıktığını görüyoruz; örneğin

-meslek gruplarının birbirinin yeterliliğini ve çalışma alanını tarif etmesi,
-herhangi bir temel mesleki eğitime sahip olmadığı halde veya yeter düzeyde eğitim ve süpervizyon almadığı halde psikolojik sağlık alanlarında çalışan kişilerin yasal boşluklarla alanda çalışması,
-disiplinler arası veya kurumlararası muhtelif meselelerin meslektaşlarda alan çalışmalarına ve dernekçiliğe olan inancı zayıflatması,
-kişisel görüş, önyargı ve inançların bilimin önüne geçecek şekilde bir ayrımcılıkla psikoterapi etiğini zorlaması,
-mesleki eğitim standartlarını ve yasal düzenlemeleri belirlemek için çalışan grupların çatışarak sorun çözme eğilimleri,
-psikolojik destek ve tedavi hizmeti alan kişilerin psikoterapi ve psikolojik sağlık hizmetleri hakkında yeterince bilgisinin olamayışı, türlü şekillerde etik olmayan durumlarla karşılaşabilmeleri...

Bütün bu sonuçlar alanda çalışan farklı meslek gruplarını birbirinden uzaklaştırıyor; psikolojik sağlık alanının kalitesini düşürerek mesleğimizi ve toplumsal ruh sağlığı gibi önemli bir alanı istemediğimiz daha büyük bir uçuruma doğru itiyor. İnancımız, bu ve benzeri olumsuzlukların daha çok bölünerek değil birleşerek ve yakınlaşarak; konuşulabilir, tartışılabilir ve çözümlenebilir olduğuna dairdir. Bu doğrultuda derneğimizin önemli çalışma alanlarından biri de ruh sağlığı alanındaki mesleklerin yakınlaşmasını ve bütünleşebilmesini sağlayacak bir mesleki dayanışma ağı oluşturmak; alanda çalışan profesyonellerin ve hizmeti alan kişilerin hak ve çıkarlarını gözetmek için mesleki dernek ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla temas halinde olmaktır.

Ülkemizde ve dünyada, toplumsal yapının bütün alanlarında ne yazık ki her gün ayrımcılığa ve türlü sonuçlarına maruz kalan kimselerin haberini alıyoruz. En çok ayrımcılığa uğrayan gruplar olarak da kadınlar ve çocukları, LGBTI+ bireyleri, göçmenleri, azınlıkları, engelli yetişkin ve çocukları sayabiliriz. Derneğimizin kuruluş amaçlarından ve çalışma alanlarından biri de ayrımcılıkla mücadeleyi hem toplumsal hem de ruh sağlığı alanında sürdürebilmek, koruyucu toplum sağlığı alanında çalışmalar planlamak ve ayrımcılığa uğrayan yetişkin ve çocuklar için psikoterapi alanını eşitlemektir.

PEP kurucuları, kurucu destekçileri ve üyeleri olarak bizler, psikolojik sağlık alanında her sene sayıları hızla artarak yetişmekte olan genç meslektaşlarımızla birlikte, ayrıştırmayan aksine birleştiren, dünyada ve ülkemizde verilen nitelikli eğitimleri alabilme imkanına sahip olabilen, çözümsüz tartışmalardan sıyrılıp çözüm üreten, mesleğini verimli bir şekilde icra etmeyi dert edinen ve diğer disiplinlerle ve meslek örgütleriyle ortaklaşabilen bir psikolojik sağlık modeli ve geleneği oluşturmayı istiyoruz.

Derneğimizde yapılacak çalışmaları somutlaştırmak için bu davet yazısını, belirlediğimiz komisyon ve alt birimlerinin isimleriyle tamamlıyoruz. Sizleri de üye olarak bu oluşumun içinde olmaya, komisyonlarımızda bizlerle birlikte görev almaya, yeni projeler üretmeye, farklılıklarımızla zenginleşmeye davet ediyoruz.

Didem DOĞAN
Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği Kurucu Başkanı

Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği Komisyonları ve Alt Birimleri
1) Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu 
LGBT+ birimi
Kadın birimi
Çocuk birimi
Göçmen birimi
Dezavantajlı gruplar birimi
Psikoterapide ayrımcılıkla mücadele birimi

2) Eğitim Komisyonu 
Yetişkin birimi
Çocuk ve ergen birimi
Çift ve aile birimi
Sempozyum düzenleme birimi

3) Psikososyal Çalışmalar Komisyonu
Psikososyal çalışmalar birimi
Ruh sağlığı çalışanı destek birimi

4) Araştırma ve Projeler Komisyonu

5) Travma ve Saha Çalışmaları Komisyonu

6) Medya Komisyonu
Medya ve Editoryal birimi
Üyelik birimi

KURUCULAR

Didem Doğan 
Özge Altan
Beyhan Özpar
Necmiye Doğruer
Perin Bilgen Akkavuk
Mansur Seyitoğlu
Sinem Şahin 
Batuhan Saç 
Yaprak Zararsız
Zerrin Oğlağu
Filiz Kaya 
Erdoğan Özmen 
İlayda Doğu 
Derya Arslan

DESTEKÇİLER

Hakan Kızıltan
Ayşe Devrim Başterzi
Oktay Şılar 
Yavuz Erten 
Türkay Demir
Ferhat Jak İçöz
Saffet Murat Tura
Arzu Yazar
Suay Kantoğlu
Süleyman İleri
Gonca Akkaya 
Tuba Aydın Erol 
Bülent Somay 
Zeynep Polat 
Savaş Zararsız
Burcu Dündar Eren 
Ali Aydın 
Ezgi Topal 
Zeynep Şeker
Nur Ağdelen
Didem Çaylak
Songül Boyraz
Esra Güney 
Ece Akten 
Arzu Koç
Aşkın Koç
Süheyla Erdoğan
Nazan Ürkmez
Ayşe Bilge Selçuk
Tuğçe Isıyel
Önay Çolakoğlu
Melis Akyürek
Büşra Çilem Dibek
İpek Yücebıyık
Selin Kahvecioğlu
Nurseda Güler
Emine Aras
Burak Doğan
Necip Kaplan
Emre Aytılır