6 Şubat Depremi Psikososyal Destek Gönüllü Ağı

Deprem felaketinin akut süreci devam ederken, kısa ve uzun vadeli olmak üzere psikososyal destek projelerini hayata geçiriyoruz. Derneğimiz öncelikle psikososyal destek kapsamında yer alan, psikolojik ilk yardım, krize müdahale, yakın dönem saha çalışmaları, uzaktan (çevrimiçi), tahliye olunan bölgelerde yüz yüze çalışmalar ve uzun dönem birincil ve ikincil travma çalışmaları yapmayı planlamış ve harekete geçmiştir. 

Ruh sağlığı alanındaki meslektaşlarımız ve öğrenciler için gönüllü formumuz: https://forms.gle/DKbq8YZqhx6ouh3z8

Afet sebebiyle psikolojik desteğe ihtiyaç duyanlar için başvuru formumuz: https://forms.gle/M7hrUNez1tDB57nS7