2020: "Muğlak Sınırlar: ne gerçek ne değil"

Sevgili meslektaşlarımız ve öğrenci arkadaşlar,

Derneğimizin, psikolojik sağlık alanında hizmet veren disiplinler arasında yakınlaşma ve alan dışı disiplinlerle birlikte zenginleşme ilkesiyle yola koyuluşunun ikinci senesinde, sizlerle ikinci sempozyum programımızı paylaşmanın memnuniyetini yaşadık.

İçinden geçtiğimiz sınırları belirsizleşmiş, duygusal yükü ağırlaşmış, geleceği bir ölçüde muğlaklaşmış zamanlarda, bize neler olmakta olduğunu anlamaya çalışmak, yapmayı planladığımız sempozyumun ana teması oldu.

Bu sene doğrudan mesleki pratiklerimizden ziyade, düşünsel dünyamıza katkıda bulunacak bir içerik çevresinde dolandık. Çevrimiçi koşulların el verdiğine kanaat getirip, yavaşlamalarımızı hesabımıza katıp, dünyanın var olan ritmine ayak uyduran, kıymetli konuşmacılarımızın katkılarıyla çevrimiçi bir etkinlik gerçekleştirdik.

Bir dahakinde yeniden yüz yüze gelmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.

Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği