Sempozyum 2. Panel

 

"Seans Odasında Yakınlaşan Farklı Sesler (Vaka Çalışması)'' Paneli

1 Aralık 2019’da Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleştirdiğimiz “Yakınlaşma” temalı sempozyumumuzda derneğimizin yönetim kurulu başkan yardımcısı Psikolojik Danışman, Çift ve Aile Terapisti Beyhan Özpar ''Seans Odasında Yakınlaşan Farklı Sesler (Vaka Çalışması)'' başlıklı ikinci panelimizin moderatörlüğünü gerçekleştirdi.
. . .
Farklı terapötik seslere sahip terapistlerin aynı vakaya bakış açıları ele alınarak gerçekleşen panelde;
Kurgusal vakanın EMDR ve aile terapisi perspektifinden ele alınışı hakkında görüş paylaşan Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti Emre Konuk, terapötik yaklaşım ve araçlarda entegrasyon sorununa değinerek konuşmasına başladı. Daha eylemsel bir yaklaşım olan aile terapisi perspektifinden sistem içindeki işlevsizliği gidermek üzere ilişkilere odaklanacağını, bireylerin kişisel geçmiş hikayeleri yerine güncel olana odaklanacağını, EMDR yaklaşımının ise bireysel olarak travmatik deneyimlere temas ederek iyileşmeye katkı sağlayabileceğini aktardı.
Psikanalist Türkay Demir, Psikanalitik açıdan tüm hastalara/danışanlara ulaşmanın mümkün olmayacağını ancak, çalışılan vaka üzerinde bu imkansızlığa rağmen Psikanalitik düşünme biçiminin sürdürülebileceğini ve ele alınışta terapistin kendi duygularının ve zihinsel süreçlerinin önemi üzerinde durdu.
Prof. Dr. H. Nita Scherler vakadan yola çıkarak Gestalt bakış açısının araç ve süreçleri üzerinde durdu. Kişinin kendi özüyle temasında algısal gerçekliği ile atfettiği anlamların arasındaki ilişkiye odaklanıldığını ve semptomun kişiyi parçalamaktan koruyan işlevinin öne çıkarılarak danışana buna ihtiyaç duymayacağı yeni bir hikaye anlatıcısına dönüşme sürendeki etkisi hakkında bilgi verdi.