Sempozyum 4. Panel

“Süpervizyon” Paneli 

 

1 Aralık 2019’da Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleştirdiğimiz “Yakınlaşma” temalı sempozyumumuzda derneğimizin yönetim kurulu üyesi Uzman Psikolog, Çift ve Aile Terapisti Yaprak Zararsız “Süpervizyon” başlıklı dördüncü panelimizin moderatörlüğünü gerçekleştirdi. .

Özellikle mesleğe yeni başlayan meslektaşlar, terapötik ilişki kurma, danışanlar ile sınırların belirlenmesi ve danışanı kavramsallaştırma konularında zorluk yaşayabilirler. Bu zorlukların giderilebilmesi için psikoterapi alanında yeterli donanıma sahip kişilerin desteğine ve denetimine ihtiyaçları vardır. Bu yanıyla süpervizyon, “usta-çırak” ilişkisine benzer.

İlk konuşmacımız Yavuz Erten “Psikanalitik Süpervizyon: İmkanlar, Sınırlar ve Zorluklar” başlıklı konuşmasında psikoterapistin kendi yaşamındaki dinamiklere ilişkin içgörüsü üzerinde durdu. Süpervizyonun, kişisel unsurların psikoterapi sürecine yansımasını kontrol altına aldığını ve kişinin kendi dinamiklerine ilişkin içgörüsü arttıkça, danışanı anlama kapasitesinin artacağını vurguladı.
İkinci konuşmacımız Ferhat Jak İçöz “Terapistin Kendisiyle Yakınlaşması için Süpervizyon” başlıklı konuşmasında varluşçu süpervizyonu anlattı. Özellikle süpervizyonun teknik yanından çok, psikoterapistin kendi dinamiklerinin farkında olmasının, kendisini tanımasının ve kendisi üzerine düşünmenin önemini vurguladı.
Üçüncü konuşmacımız Murat Dokur “Çoklu ve Değişebilir Hipotezlerle Çalışmak” başlıklı konuşmasında hipotez kurmanın önemi üzerinde durdu. Psikoterapi, hipotez kurup, çürütmek ve yeniden hipotez kurmaktan geçer. Süpervizyon sürecinde kurulan hipotez, psikoterapist için bir yol haritası oluşturur.
Son konuşmacımız, genç meslektaşımız Sinem Şahin Yalabık “Terapi Odasında Görülmeyen Koltuk: Süpervizyon Verenin Beklentisi” konuşmasında mesleğe yeni başlarken psikoterapi alanında deneyimli bir süpervizörün rehberliğinde güvenle ve etik ilkelere bağlı olarak psikoterapi yapmanın önemini vurguladı.