2024: "Sınırların Ötesi"

Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği 

4. Sempozyumu, 16-17 Mart 2024 

İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü

 

Sınırların Ötesi:

Göç, psikoterapi, yapay zeka, ilişkiler

 

Dünya yerinden oynuyor, sınırlar yer değiştiriyor. Bir yandan depremler, savaşlar, küresel ısınma, yoksulluk, anti-sosyal politikalar, ötekileştirici toplumsal normlar gibi yıkıcı sebeplerle, bir yandan da teknolojik gelişmeler, insanın kendi varoluşuna ve dünyaya anlam verme çabası, ayrımcılığa uğrayanlar için gelişen hassasiyet, eşitlik ve adalet için yükselen sağduyu, daha “iyi” bir dünyada yaşamak için gösterilen çaba ve dayanışma gibi ilerici sebeplerle dünyada sınırlar genişliyor veya daralıyor. İnsanı, kendisini var eden sınırlarını aşmaya veya değiştirmeye yönelten şey arzuları mı, yoksa insan sınırları aşmaya çeşitli etkilerle itiliyor mu? Coğrafi, teknolojik, mental ve duygusal sınırlarını aşmak isteyen veya buna mecbur kalan insanı ve dünyamızı sınırların ötesinde neler bekliyor?

Göç

Göçmenlik, zorunlu göç, mültecilik, sığınmacılık hallerinde yaşanan insanlık dramı ve yaratılan ayrımcılık ve ötekileştirme politikalarının önüne geçmenin yolları var mı? Ülkemizde göçmenlik ve mültecilik politikaları nedir? Uygulanıyor mu? Göçün sosyolojik boyutu üzerinden yaşananlar neler? Özellikle zorunlu göçün ruhsal alandaki psikanalitik yansıması nasıl?

İlişkiler 

Türlü toplumsal, iktisadi ve politik faktörler sebebiyle sürdürülmesi zorlaşan ilişkiler, alternatif ilişkilenme biçimleri yaratarak veya bu biçimleri güncelleyerek kendi devamlılığını onarmaya çalışıyor. Uzaktan ilişkiler, açık ilişkiler, çoklu ilişkiler gibi olasılıklar ve görece yeni pratikler seans odamıza artık daha çok giriyor. Tam karşısında da muhafazakarlığın arttığı ve partnerlerin kişisel sınırlarının daraldığı bir alanda, öğretilmiş toplumsal ve politik baskılar yükseliyor. Bugün ilişkiler nerede sıkışıyor? Gelecekte ilişkiler nasıl yaşanacak? 

Yapay Zeka ve Toplum Bilimleri

Yapay zeka ve benzer teknolojik ilerlemelerden dünya nasıl etkilenecek? Bu hayal edilemez gelişmelerden özellikle toplum bilimleri nasıl bir pay alacak? Gerçekten de yapay zeka ile psikoterapi mümkün olacak mı? Psikoterapide en güçlü araç olan “terapötik ilişki” nereye evrilecek, en önemli ilke olan “gizlilik” tehlikede mi?

Psikoterapi

Dünyada ve ülkemizde bilimsellikte dejenerasyonunun artması, insanın kendisini anlama isteği ile birlikte değişim ve gelişim arzusunun “psikoterapi" alanından “kişisel gelişim” alanına kaymasına sebep oluyor. İnsanın, kendisini anlamak veya analiz etmek, ruhsallığındaki zorluklardan uzaklaşmak, basitçe sorunlarından kurtulmak için gereksinim duyduğu ruh sağlığı hizmetlerine olan ilgisinin artmasına paralel biçimde, bilimsellikten uzak meslek içi ve dışı olasılıklara yoğunlaşan ilgisini nasıl açıklayacağız? Psikoterapiden, kişisel gelişime evrilen şey, toplumun bir ihtiyacı mı, yoksa toplumun bilinçli biçimde daha “pop” kaynaklara yönlendirilmesinden mi kaynaklanıyor?

Meslek yasasının olmayışı ile bağlantılı meslek içi çatışmalar ve yaratılan alan tartışmaları ile ruh sağlığı alanı, kendi içinde birbirinin sınırını aşmaktan ileriye gidemiyor. İdeal bir çözüm mümkün olmayacak mı? Dünyadaki örnekler bize ne söylüyor? Kendi çözümsüzlüğünü neredeyse tutucu yaklaşımlarıyla sürdüren alandaki meslek grupları, bu çözümsüzlüğü anlamlandırmayı deneyecek mi? Psikoterapi hizmetinin olmazsa olmazı olan “çerçeve” elden gidiyor mu? Etik kavramının içeriği değişecek mi?

 

Değerli meslektaşlar, öğrenciler ve psikolojiye ilgi duyanlar,

Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği’nin İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı işbirliğinde düzenlediği 4. Sempozyum’un bu seneki teması: “Sınırların Ötesi”.

Sınırları ve ötesini, “göç, psikoterapi, yapay zeka ve ilişkiler” bağlamında, farklı disiplinlerle birlikte düşüneceğimiz sempozyumumuza sizleri davet ediyoruz. 

 

Didem Doğan

Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği Sempozyum Düzenleme Kurulu adına

 

Atölyeler: 16 Mart 2024 Cumartesi

Saat: 15.00-17.30

Sempozyum: 17 Mart 2024 Pazar

Saat: 09.30-18.45

Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi, santralistanbul Kampüsü

* Şehir dışından katılmak isteyenler için 17 Mart Pazar günü yapılacak olan panellere çevrimiçi katılım mümkün olacaktır.Kayıt:

16 Mart Atölyeleri Katılımcı Formu

17 Mart Sempozyum Katılımcı Formu