Genel Kurul

PSİKOTERAPİ VE PSİKOSOSYAL ÇALIŞMALAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURULURDerneğimizin 1. Olağan genel kurul toplantısı 25 Mart Pazartesi günü saat 18:00’ da yapılmıştır.

Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM:
- Açılış ve yoklama,
- Saygı duruşu,
- Divan heyetinin teşkili,
- Bütçenin görüşülmesi,
- Tüzük değişiklikleri,
- Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,
- Dilek ve temenniler,
- Kapanış.

                 

  • Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Didem Doğan : Başkan

Beyhan Özpar  : Başkan Yardımcısı

Necmiye Doğruer : Genel sekreter

Perin Bilgen Akkavuk: Sayman

Songül Boyraz Turhan

Yaprak Zararsız

Sinem Şahin

  • Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Erdoğan Özmen

Burcu Dündar Eren

Mansur Seyitoğlu

Arzu Yazar

İlayda Doğu

Gonca Akkaya

Duygu Pekel Göksel

  • Denetleme Kurulu Asil Üyeler

Savaş Zararsız

Ferruh Güneş

Büşra Çilem Dibek

  • Denetleme Kurulu Yedek Üyeler

Melis Akyürek

Seda Genç

Ece Özge Karakuz