Misyon-Vizyon

Misyonumuz

Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği bünyesinde, araştırmalar ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle toplum ruh sağlığına katkıda bulunmak.

Kadın, çocuk, engelli, yaşlılar ve tüm dezavantajlı grupların iyilik hallerini arttıracak projeler geliştirmek, uygulamak ve yaygınlaştırmak.

Ruh sağlığı çalışmalarını tüm toplum düzeyinde yaygınlaştırmak için bilinç arttırmaya yönelik eğitim, konferans ve çalıştaylar düzenlemek.

Ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellerin dayanıklılığını ve özbakımını arttırmak.

Baş etme mekanizmalarını güçlendirecek ve bu konuda  kaynak geliştirecek ulusal ve uluslararası düzeyde örnek bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Toplum ruh sağlığını etkileyen politika ve kararlara yön vermek, bu kararları geliştirmek; ruh sağlığı profesyonellerinin savunuculuğunu yürütmek.

Mesleki gelişime katkıda bulunmak ve meslek haklarına yönelik çalışmaları arttırmak.

İçinde yaşadığımız toplumu ve toplumu oluşturan bireyleri her düzeyde etkileyebilecek travmatik olaylar sonrasında verilecek destek çalışmaları konusunda  hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmaları yürütmek ve bu konuda ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel otoritelerle iş birliği yapmak.

Öğrencilerin, mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi için fırsat eşitliği çerçevesinde ücretsiz seminer, toplantı ve eğitimler düzenlemek.

 

Vizyonumuz

Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği olarak vizyonumuz, ruh sağlığı alanında var olan tüm meslek gruplarının ortak bir zeminde çalışabildiği, içinde yaşadığımız topluma katkı sağlayacak üretken ve barışçı bir geleneğin oluşması yönündedir.

Derneğimizin uzun vadeli hedefi, ruh sağlığı alanda çalışma yapanların bilgi ve beceri bakımından donanımlı hale getirilmesine ve toplumsal yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.