Eğitim Komisyonu

Derneğin Eğitim Komisyonu ruh sağlığı alanında yetkinlik düzeyini arttıracak eğitim çalışmaları yapmayı, her disiplinden ve kuramsal zeminden eğitim ve atölyelerer yapmayı, eğitimin ulaşılabilirliğini sağlamayı hedeflemektedir.

Bu komisyon aşağıda belirtilen birimlerden oluşmaktadır:

Yetişkin Birimi: Yetişkin bireylere yönelik çalışan uzmanların, bireylerin sorunlarına ve buna dair çözümlere yaklaşımlarında gerekli olan psikoterapi becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi seviyesinin arttırılmasına yönelik eğitimler verilmektedir. Komisyondaki görevli kişiler yetişkin psikoterapilerine dair eğitimlerin işleyiş, planlaması ve içeriklerinin düzenlemesine dair çalışmalar yürütecektir.

Çift ve Aile Birimi: Ruh sağlığı alanında çift ve aile ile çalışan uzmanların bu alandaki mesleki tecrübelerinin, becerilerinin ve bakış açılarının zenginleştirilmesine yönelik eğitimler düzenlemektedir. Komisyondaki görevli kişiler çift ve aile psikoterapilerine dair eğitimlerin düzenlenmesi, işleyişleri ve planlama aşamalarında yer alacaklardır.

Çocuk ve Ergen Birimi: Çocuk ve ergen alanında çalışan uzmanların verilecek eğitimlerle çocukların ya da ergenlerin duygusal, davranışsal problemlerine ve bu problemlerin çözümüne yönelik bilgilerinin, psikoterapi becerilerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Komisyondaki görevli kişiler çocuk ve ergen psikoterapilerine dair eğitimlerin zaman planlaması, düzenlenmesine dair çalışmalar yürütecektir.

Sempozyum Düzenleme Birimi: Eğitim komisyonu ruh sağlığı alanının yaygınlaştırılması ve ruh sağlığı alanında çalışan kişilerin bilgi seviyesinin arttırılmasına yönünde sempozyum ve kongreler düzenlemektedir. Komisyondaki görevli kişiler sempozyum ve kongrelerin oluşturulması, düzenlenmesi ve işleyişlerinde yer alacaklardır.Eğitim Komisyonu İletişim: Psikolojik Danışman Beyhan Özpar 
                                              eğ[email protected]