ÜYELİK

Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği Üyelik İşlemleri

 • Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden,
 • Psikoloji, psikiyatri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet uzmanlığı alanlarından mezun olan, psikiyatri asistanı veya hemşiresi olan veya bu alanlardaki yeterliliğini gösteren eğitimleri (yüksek lisans, doktora, akredite eğitimler, vs.) almış,
 • Yönetim kurulundan iki üyenin referansını alan
 • Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
 • Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
 • Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 • Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
 • Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

Üyelik ile İlgili Yapılması Gerekenler

 • 1-Derneğe üye olmak isteyenlerin aşağıdaki formu doldurması gerekmektedir.
 • Üyelik Başvuru Formu için tıklayınız.
 • 2-Yönetim kurulu değerlendirmesi ardından gelecek olumlu bilgilendirme maili ile üyelik işlemlerinize devam edebilirsiniz.
 • 3-Olumlu dönüş almanız halinde belirtilen banka bilgilerini kullanarak aidatı yatırmanız ve dekontu bizlerle paylaşmanız ile üyeliğiniz tamamlanacaktır.

Gönüllü Üyelik

Ruh sağlığı alanı dışında olan ve ilgili bölümlerde lisans eğitimini sürdüren üye adaylarının gönüllü üyelik kayıt formunu doldurması gerekmektedir.
Gönüllü üyelik süreci üç adımda gerçekleşecektir.

 • 1-Ruh sağlığı alanı dışında eğitimini sürdüren üye adayı, gönüllü üyelik kayıt formunu doldurur.
 • Gönüllü Üyelik Başvuru Formu için tıklayınız.
 • 2-Yönetim kurulunun değerlendirmesi neticesinde gelecek olumlu bilgilendirme maili ile üyelik işlemlerine devam eder.
 • 3-Olumlu dönüş mailinden sonra belirtilen banka bilgilerini kullanarak üyelik aidatını yatırır ve dekont bilgilerini bizlerle paylaşarak üyelik işlemlerini tamamlar.

 

 

Üyelikten Çıkma

 • Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
 • Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, verilen görevlerden sürekli kaçınmak, yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, dernek üyeliğinden çıkarılma ile sonuçlanır.