Toplumsal Travmalarda Psikososyal Destek Çalışmaları

6 ŞUBAT DEPREMLERİ SONRASINDA “PSİKOTERAPİ VE PSİKOSOSYAL ÇALIŞMALAR DERNEĞİ (PEP)”  TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMASI FAALİYET RAPORU

Hazırlayanlar: Şiva EKİZ ve Gülşah GÜLEBAKAN PAK (2023)

ÖZET

Bu rapor, Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği'nin 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi sonrasında hayata geçirdiği çalışmaların operasyonel yapısına odaklanmaktadır. Bu operasyonun önemli parçaları: Eğitim, Gönüllü Kabulü ve İrtibat Ekibi, Medya, Saha Çalışması, Grup Terapileri, Süpervizyonlar ve İntervizyonlar, İşbirlikleri ve Sponsorluklar olmuştur. Gönüllülerin deneyimlerinin aktarılması değerli bulunarak bu raporda ele alınmıştır. Raporun amacı, ileride yaşanabilecek büyük çaplı afetler karşısında birçok derneğe örnek teşkil etmek ve anında olumlu aksiyon alınmasının önünü açmak olduğundan, karşılaşılan zorluklara da değinilmiştir.

Raporun tamamı: 

https://docs.google.com/document/d/1pqYU-jE095nq3bBs2EckID1fTNgVE_kUrdzeC2qaq-M/edit?usp=sharing