Toplantılar

4 Şubat 2019 

Yönetim Kurulu 1. Toplantısı

19 Şubat 2019 

Yönetim Kurulu 2. Toplantısı

1 Mart 2019 

İstanbul 1. Tanışma Toplantısı

19 Mart 2019

Eğitim Komisyonu 1. Toplantısı

24 Mart 2019

Genel Kurul 1. Toplantısı

9 Nisan 2019

Eğitim Komisyonu 2.Toplantısı
26 Nisan 2019

Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu 1. Toplantısı

3 Mayıs 2019 

Medya Komisyonu 1. Toplantısı

6 Mayıs 2019 

Travma ve Saha Çalışmaları Komisyon 1.Toplantısı

8 Mayıs 2019

Yönetim Kurulu 3. Toplantısı

31 Mayıs 2019 Araştırma Komisyonu Toplantısı 
3 Haziran 2019

Yönetim Kurulu Toplantısı

10 Haziran 2019

Sempozyum Düzenleme Kurulu Toplantısı 

11 Haziran 2019

Eğitim Komisyonu Toplantısı 

24 Haziran 2019

Sempozyum Düzenleme Kurulu Toplantısı 

24 Haziran 2019

Psikososyal Çalışmalar Komisyonu Toplantısı

24 Haziran 2019

İzmir Grubu Toplantısı 

27 Temmuz 2019

Araştırma Komisyonu Toplantısı 
08 Temmuz 2019

Eğitim Komisyonu ve Travma ve Saha Çalışmaları KomisyonuToplantısı 

17 Temmuz 2019

Medya Komisyonu Toplantısı

18 Temmuz 2019 

Psikososyal Çalışmalar Komisyonu Toplantısı

18 Temmuz 2019

Travma ve Saha Çalışmaları Komisyonu

07 Eylül 2019

Sempozyum Düzenleme Kurulu Toplantısı 

17 Eylül 2019

 Eğitim Komisyonu Toplantısı

20 Eylül 2019

Sempozyum Düzenleme Kurulu Toplantısı 

05 Ekim 2019

Yönetim Kurulu ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Toplantısı 

11 Ekim 2019

Sempozyum Düzenleme Kurulu Toplantısı 

16 Ekim 2019 Araştırma ve Projeler Komisyonu Toplantısı 
16 Ekim 2019  Eğitim Komisyonu Toplantısı 
18 Ekim 2019  Medya Komisyonu Toplantısı 
18 Ekim 2019  Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu Toplantısı
19 Ekim 2019 Sempozyum Düzenleme Kurulu Toplantısı 
02 Kasım 2019  Sempozyum Düzenleme Kurulu Toplantısı 
05 Kasım 2019  Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu Toplantısı 
09 Kasım 2019

Sempozyum Düzenleme Kurulu Toplantısı

17 Kasım 2019 Sempozyum Düzenleme Kurulu Toplantısı
22 Kasım 2019 Sempozyum Düzenleme Kurulu Toplantısı 
16 Aralık 2019 

Yönetim Kurulu ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Toplantısı

06 Ocak 2020

 Ayrımcılıkla Mücadelel Komisyonu Toplantısı 

07 Ocak 2020 Eğitim Komisyonu Toplantısı 
24 Ocak 2020 

Travma Ve Saha Çalışmaları Komisyonu Toplantısı 

31 Ocak 2020 Yönetim Kurulu Toplantısı 
07 Şubat 2020 Medya Komisyonu Toplantısı