HAKKIMIZDA

Dernek, psikoterapi eğitimleri düzenleyerek, ruh sağlığı alanında saha araştırmaları
ve projeler yapmayı, dernek çatısı altında yapılacak bu eğitimlerin ulaşılabilirliğini
sağlamayı hedeflemektedir.

Koruyucu psikolojik sağlık kavramını önemseyen Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar
Derneği ülkemizdeki psikolojik sağlık hizmetlerinin niteliğini geliştirmeye destek verecek
çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

PEP  benimsemiş olduğu ilkelerden birisi olarak ruh sağlığı hizmetinin niteliğini arttırmaya
yönelik, alanda çalışan kişilerin gelişimine katkı sunacak çalışmalar yapmaktadır.Ruh
sağlığı alanında çalışan tüm meslek gruplarının farklı kesimlere nitelikli hizmet sunabilmesi
adına işbirliği içerisinde olması gerekmektedir.Derneğimiz bu amaç doğrultusunda faaliyet
göstermektedir.