Psikososyal Çalışmalar Komisyonu

Psikososyal Çalışmalar Komisyonu meydana gelen doğal afetler, savaşlar, tecavüz, istismar ve tacizler, kazalar gibi travmatik olaylar konusunda, ruh sağlığı kapsamında ayrımcı bir tutum sergilemeden toplumsal destek vermeyi hedeflemektedir. 

Derneğin Psikososyal Çalışmalar Komisyonu, toplumsal olayların kişilerin ruh ve beden sağlıkları üzerindeki etkilerini araştırmak, bu etkilere farkındalık kazandırmak, dernek bünyesinde faaliyet gösteren kişilerle bu konular hakkında saha çalışmaları yapmayı amaçlamaktadır.   

Bu komisyon iki birimden oluşmaktadır;
-Psikososyal Çalışmalar birimi
-Ruh sağlığı Çalışanı Destek Birimi                       

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               
Psikososyal Çalışmalar Komisyonu İletişim: Psikolojik Danışman Perin B. Akkavuk
                                                                         [email protected]