Ayrımcılıkla Mücadele ve Psikososyal Çalışmalar Komisyonu

Ayrımcılıkla Mücadele ve Psikososyal Çalışmalar Komisyonu meydana gelen doğal afetler, savaşlar, tecavüz, istismar ve tacizler, kazalar gibi travmatik olaylar konusunda, ruh sağlığı kapsamında ayrımcı bir tutum sergilemeden toplumsal destek vermeyi hedeflemektedir. 

Kişilerin ruh sağlığını etkileyebilecek deprem, sel gibi doğal felaketler, savaşlar, cinsel ya da fiziksel saldırıya uğrama, işkence, cinsel taciz, çocuklukta yaşanan istismar, trafik kazaları, iş kazaları, yaşamı tehdit eden bir hastalığın tanısının konması, tehlikeli bir olaya tanık olmak gibi zorlayıcı ve kişinin başa çıkma becerilerini aşan travmatik olaylar konusunda alanda
çalışan kişileri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bu komisyon, toplumsal olayların kişilerin ruh ve beden sağlıkları üzerindeki etkilerini araştırmak, bu etkilere farkındalık kazandırmak, dernek bünyesinde faaliyet gösteren kişilerle bu konular hakkında saha çalışmaları yapmayı hedeflemektedir. Bu komisyonda bulunmak toplumsal olaylara duyarlılık, hassasiyet, sorumluluk bilinci içermektedir. 

Bu komisyon iki birimden oluşmaktadır;

  • Psikososyal Çalışmalar birimi
  • Ruh sağlığı Çalışanı Destek Birimi
  • LGBT+ Birimi
  • Kadın Birimi
  • Çocuk Birimi
  • Göçmen Birimi
  • Dezavantajlı Gruplar Birimi
  • Psikoterapide Ayrımcılıkla Mücadele Birimi

                      

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               
Psikososyal Çalışmalar Komisyonu İletişim: Psikolojik Danışman Perin B. Akkavuk
                                                                         [email protected]