Travma ve Saha Çalışmaları Komisyonu

Derneğin Travma ve Saha Çalışmaları Komisyonu kişilerin ruh sağlığını etkileyebilecek deprem, sel gibi doğal felaketler, savaşlar, cinsel ya da fiziksel saldırıya uğrama, işkence, cinsel taciz, çocuklukta yaşanan istismar, trafik kazaları, iş kazaları, yaşamı tehdit eden bir hastalığın tanısının konması, tehlikeli bir olaya tanık olmak gibi zorlayıcı ve kişinin başa çıkma becerilerini aşan travmatik olaylar konusunda alanda
çalışan kişileri desteklemeyi ve dernek bünyesinde faaliyet gösteren kişilerle saha çalışmalarında bulunmayı hedeflemektedir. 

 

 

 

Travma ve Saha Çalışmaları Komisyonu İletişim: Klinik Psikolog Necmiye Doğruer 
                                                                                 [email protected]