Duyurular

1. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Derneğimizin 1. Olağan genel kurul toplantısı 25 Mart Pazartesi günü saat 18:00’ da dernek merkezimizde gerçekleştirildi.

 

GÜNDEM
- Açılış ve yoklama,
- Saygı duruşu,
- Divan heyetinin teşkili,
- Bütçenin görüşülmesi,
- Tüzük değişiklikleri,
- Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,
- Dilek ve temenniler,
- Kapanış.

 

https://psikoterapivepsikososyal.org/?page=19